Uskomme pääkohtia ovat:

Jeesus Kristus

Kaiken alku ja loppu on Jeesus Kristus. Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Hän on myös uskomme alkaja ja täyttäjä. Ilman Häntä ei ole mitään, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on seurakunnan pää ja hän on myös seurakunnan perustaja.

Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

Raamattu

Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta. Raamatun rinnalla meillä ei ole muita tunnustuskirjoja tai sakramentteja.

Jumala

Jumala on ilmaissut itsensä kolmessa eri persoonassa: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Silti nämä kaikki kolme ovat yksi. Jumala on taivaan ja maan luoja.

Ihminen, syntiinlankeemus ja pelastus

Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskon kautta Jeesukseen (että hän kuoli syntiemme tähden ja ylösnousi kuolleista) ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

Pyhän Hengen työ

Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

Seurakunta

Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana.

Ylöjärven Helluntaiseurakunta on itsenäinen, yhdistyspohjainen paikallisseurakunta, joka päättää kaikista asioistaan itsenäisesti ja jota johtaa vanhimmisto (johtotiimi).

Kaste

Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Sana kaste uudessa Testamentissa on kreikankielinen sana babtitzo, joka tarkoittaa kirjaimellisesti: upottaa, painaa veden alle.

Tämä on vertauskuvallinen ja se kuvaa Jeesuksen Kristuksen kuolemaa ja ylösnousemista.

Siksi meillä on käytössä babtistinen kastekäytäntö, jossa uskoon tullut ihminen kastetaan veteen upottamalla Kristukseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä oli myös alkuseurakunnan käytäntö. Kastettu ihminen liitetään paikalliseen seurakuntaan

Ehtoollinen

Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

Vietämme seurakunnan ehtoollisjuhlaa kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina. Ehtoolliskäytännössä pidämme kiinni apostolisesta opetuksesta ja tämä tarkoittaa sitä, että ehtoollinen kuuluu niille, jotka ovat tehneet parannuksen elämässään (haluavat elää Jumalan tahdon mukaan) ja ovat ottaneet kristillisen upostuskasteen.

Kuolema ja ylösnousemus

Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

Jeesuksen tulemus ja iankaikkisuus

Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Yksityskohtaisempi selitys, jossa käydään läpi 10 eri uskontunnustuksen pääkohtaa, löytyy seuraavasta linkistä, : https://helluntaikirkko.fi/uskon_paakohdat/1-raamattu/

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Uskoontulon aakkoset

A  Tunnusta tarvitsevasi Jeesusta

Kukaan ei tule Taivaallisen Isän luo muutoin kuin Jeesuksen kautta. Hän kuoli sovittaakseen syntimme. Hän nousi kuolleista ja elää aina ollakseen sinun Vapahtajasi.

B  Tunnusta rikkomuksesi Jumalalle

Jokainen ihminen on rikkonut Jumalan tahdon ja elää erossa Hänestä. Jeesukseen uskova voi pelotta tunnustaa virheensä, sillä Jeesus on syntisten ystävä. Voit rukoilla vaikka seuraavin sanoin:

”Taivaallinen Isä. Tiedän, että olen rikkonut Sinua vastaan ja poikennut Sinun tahdostasi. Uskon, että Jeesus on kuollut minun puolestani ja että Hän sovitti minun syntini. Tahdon antaa koko elämäni Hänelle ja kääntyä Hänen avullaan synneistäni. Jeesus on minun Herrani ja Vapahtajani. Aamen.”

C  Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi

Uskoontulo ei ole tunteen vaan uskon asia. Sinulla on lupa ja etuoikeus tunnustaa uskosi. Raamattu sanoo: ”Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt Hänet kuolleista, olet pelastuva.”

D  Tutustu Raamattuun ja toisiin uskoviin

Lue Raamattua ja opettele henkilökohtaisesti tuntemaan, millainen Jeesus todella on ja mitä Hän sanoo. Etsi ystäviä, joiden kanssa voit jakaa löytösi. Taivaallinen Isä tahtoo, että Hänen lapsensa löytävät itselleen hengellisen kodin, jossa he voivat kasvaa ja vahvistua.

Saatat kuulla monia mielipiteitä ja eri näkemyksiä seurakunnista, kasteesta ja muista kysymyksistä, mutta älä unohda, että sinulla on aina mahdollisuus tutkia asioita omasta Raamatustasi.