Merkittävät puheet

Tiistaina 21.2.2023, kuultiin täällä Suomessa tiedotusvälineiden kautta ainakin 4 merkittävää puhetta tai puheenvuoroa. Päivällä piti Venäjän presidentti Vladimir Putin kansakunnan tilaa käsittelevän puheensa Moskovassa. Puhe oli kohdistettu ensisijaisesti venäläisille, mutta vallitsevan sotatilanteen vuoksi sitä seurattiin tarkasti niin Euroopassa kuin myös USA:ssa. Hänen puheensa sisällön keskiössä oli lähinnä omien kansalaisten rauhoitteleminen sekä muiden kansojen syyttely Ukrainassa valitsevasta sotatilanteesta.

USA:n presidentti Joe Biden puolestaan puhui, Varsovassa, Puolassa. Tämä puhe oli puolestaan kohdistettu ensisijaisesti ukrainalaisille, eurooppalaisille, Nato-jäsenmaille ja tietenkin myös maailman muille kansoille. Tässä puheessa korostui lähinnä yhteishengen nostatus, kannustaminen ja lopuksi myös Jumalan siunauksen toivotus.

Myöhemmin illalla esitettiin Europan keskuspankin pääjohtajan, Christine Lagarden, haastattelu. Hänen, talous asioita käsittelevä, viestinsä oli kohdistettu Euroopan johtajille ja kansalaisille, jotka ovat huolissaan nykyisestä taloustilanteesta. Puheessaan hän lupasi tehdä sen, minkä hän mandaattinsa mukaisesti voi tehdä, vaikka päätökset tulevat aiheuttamaan vaikeuksia monille.

Neljäntenä huomionarvoisena puheena on mainittava tasavallan presidentin Sauli Niinistön haastattelu, jossa hän lyhyesti analysoi presidentti Putinin puhetta. Tyypilliseen tapaansa hän ei suoraan kertonut omaa näkemystään edessä mahdollisesti olevista tapahtumista.

Kaikki nämä 4, samana päivänä, esitettyä puhetta, haastattelua tai kommenttipuheenvuoroa olivat tietenkin merkittäviä ulostuloja. Ne kaikki olivat sunnttuja tietyille kohderyhmille, sisälsivät erilaisia sanomia, eikä mikään niistä sisältänyt tietoa lopputuloksesta. Ne kertoivat vain yhden, tietyn hetken, tilannekatsauksen ja antoivat vain hyvin vähän viitteitä mahdollisesta jatkosta tai lopputuloksesta.

Ihmiskunnan historiassa on kuitenkin vaikuttanut eräs henkilö, joka puhui niin kuin hän, jolla on valta. Puheissaan Hän ilmoitti kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä koskevan viestin, riippumatta mihin kansaan, kansanheimoon, kieliryhmään tai sukukuntaan kyseinen ihminen kuuluu. Viestin, joka koskee niin elämässään onnistuneita kuin epäonnistuneita, varakkaita tai köyhiä, terveitä tai sairaita, nuoria tai vanhoja, pelkääviä tai rohkeita, miehiä tai naisia. Hänen puheestaan ja puheistaan löytyy myös kaikista tärkein, eli tieto ja varmuus siitä, kuinka asiat ovat nyt ja kuinka asiat tulevat kerran päättymään. Ajalliset haliitsijat ja mahtihenkilöt voivat vain kertoa kuinka he tilanteen näkevät juuri sillä hetkellä ja ilmoittaa mitä he aikovat tai voivat tehdä kyseisissä asioissa. Iankaikkinen hallitsijamme Jeesus Kristus meidän Herramme, ilmoitti lihansa päivinä, kuka Hän on, mitä Hän on tullut tekemään, kuinka Hän toteuttaa suunnitelmansa ja mikä on oleva lopputulos kaikesta tästä. Vain iankaikkinen Jumala ihmishahmossa on puhunut ihmisjoukoille samalta tasolta ja ilmoittanut Jumalan pelastussuunnitelman, joka on varma, pysyvä ja kaikilta osin vastaanottamisen arvoinen. Maalliset tilanteet muuttuvat ja hallitsijat vaihtuvat, mutta iankaikkinen Jumala pysyy. Hänen Sanansa on iankaikkinen, aina voimassa oleva Sana, joka saa toteutumaan sen, mitä varten se on lähetetty. Hänen Sanaansa saamme ja voimme asettaa turvamme tänä epävarmana aikana! Jeesus sanoi: ”Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat: Minä olen voittanut maailman. ” RKK Johannes 16:33

Scroll to Top